Yanwei Fan, Weifan Yin, Zhiwei Yang, Yanxiang Wang, and Liangjun Ma. “Moisture Content Distribution Model for the Soil Wetting Body under Moistube Irrigation”. Water SA 49, no. 1 January (January 31, 2023). Accessed March 22, 2023. https://watersa.net/article/view/15523.