Yanwei Fan, Weifan Yin, Zhiwei Yang, Yanxiang Wang, and Liangjun Ma. 2023. “Moisture Content Distribution Model for the Soil Wetting Body under Moistube Irrigation”. Water SA 49 (1 January). https://doi.org/10.17159/wsa/2023.v49.i1.3979.