YANWEI FAN; WEIFAN YIN; ZHIWEI YANG; YANXIANG WANG; LIANGJUN MA. Moisture content distribution model for the soil wetting body under moistube irrigation. Water SA, [S. l.], v. 49, n. 1 January, 2023. DOI: 10.17159/wsa/2023.v49.i1.3979. Disponível em: https://watersa.net/article/view/15523. Acesso em: 27 feb. 2024.