(1)
Wenlong Bi; Ruojin Du; Hui Liu; Peng Fu; Zhenguo Li. Degradation of Methyl Orange by the Fenton-Like Reaction of Pyrite-Activated Hydrogen Peroxide Forming the Fe(III) Fe(II) Cycle. WSA 2024, 50.